NAIK - Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

NAIK - Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

Az intézetről

Az Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (ÉKI) a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tagjaként működő kutatóintézet. Az alapvető feladata, hogy

  • Tudásbázis szerepet tölt be, mely nem csupán a rendelkezésre álló – más szereplők által megosztott – ismeretekre alapozza működését, hanem önmaga is elsődleges ismereteket teremt, melyeket (publikációk, tanulmányok formájában) megoszt a közösséggel. A szakterületéhez tartozó kérdésekben, társadalmi partnerként jelenik meg.
  • Az élelmiszeripari innováció támogatójaként, együttműködő partnerintézményként jelenik meg az élelmiszervállalkozók számára, azok K+F+I tevékenységeihez kapcsolódóan. Közvetlen módon, szaktanácsadással, kutatási infrastruktúra és tudás rendelkezésre bocsájtásával segíti az ipari K+F+I tevékenységet.
  • Részt vállal a tudományos és az ipari szakemberképzésben.

A NAIK-ÉKI hazai kollektív élelmiszer-tudományi kutatóhelyként tehát hidat kíván képezni az élelmiszer előállítók és az élelmiszer-tudomány között.

Alapkutatási tevékenysége mellett, gyakorlatorientált alkalmazott kutatási szolgáltatásokat kínál a technológiai tudományok, az élelmiszertermék-fejlesztés vagy az élelmiszer minőségvizsgálat, eredetvédelem területén.

Alapvető célunk, a nagy hozzáadott értékű, egészségmegőrzést elősegítő élelmiszerek pozitív élettani hatását minél jobban megértsük és hitelesen jellemezni tudjuk. Ezen cél megvalósítása érdekében alkalmazunk in vitro emésztési modellrendszereket, valamint hajtunk végre in vivo modellkísérleteket rágcsálókkal.

Az intézet fontos feladatai közé tartozik az élelmiszerek és élelmiszer-nyersanyagok minősítése és komplex jellemzése modern DNS alapú módszerekkel, valamint új, kímélő technológiák és tartósítási módszerek kifejlesztése is. Közreműködünk továbbá élelmiszereredet-védelmi rendszerek fejlesztésében, valamint a fogyasztói magatartás és vállalkozói igények megismerését célzó kutatásokban.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.