Történet

A 2014. január 1-vel megalakult Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) egyik kutatóintézeteként működő Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (ÉKI) jogelődjét, a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetet (KÉKI) a Magyar Királyi Mezőgazdasági Növénytani és Szőlészeti Intézet II. Világháborúban lebombázott, majd helyreállított budapesti, Herman Ottó úti telephelyén 1959. július 1-én alapították a magyar élelmiszeripar működésének segítésére.

A KÉKI alapító igazgatója Dr. Török Gábor, magas szinten elismert széles tudományos érdeklődéssel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező vegyész volt.

Dr. Török Gábor 1966-ban bekövetkezett hirtelen halála után Dr. Vas Károlyt nevezték ki az intézet igazgatójának. Dr. Vas Károly akadémikus maradandót alkotott az élelmiszer tartósítás tudományos megalapozása, az antimikrobás fizikai és kémiai tényezők hatásmechanizmusának feltárása, az élelmiszeranalitika, a mikroba eredetű enzimkészítmények előállítása és élelmiszeripari alkalmazása, továbbá egyes élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati metodikák fejlesztése területén. Múlhatatlan érdemeket szerzett a KÉKI továbbfejlesztésével, nemzetközi kapcsolatainak erősítésével, az élelmiszer-tudományi tevékenység elismertetéséért folytatott erőfeszítésével, országos koordinált kutatási program megszervezésével. Vezetésével jött létre az MTA ma is működő Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága és alapító főszerkesztője volt a Magyarországon szerkesztett, de ma már nemzetközi folyóiratként működő Acta Alimentaria-nak. Dr. Vas Károly 1981. évi halála után Dr. Biacs Péter lett az intézet igazgatója, aki hosszú évekig a Magyar Élelmiszeripari Tudományos egyesület (MÉTE) elnöke volt. Vezetése alatt jött létre a nyolcvanas évek közepén az Élelmiszer Biológiai Osztály, azzal a feladattal, hogy meghatározzák az élelmiszerekben egészségügyi kockázatokat jelentő tényezőket (például allergének).

Az intézet ezen kutatási időszaka alatt sikeres kutatási terület volt a különböző kertészeti termékekben a növényi zsírok enzimatikus oxidációjának vizsgálata.

Ugyancsak ekkor indult a bioszenzorok kutatása, nagy biológiai értékű gyümölcs és zöldség porok fejlesztése, biológiailag aktív vegyületek fermentációs előállítása, a membrán szeparációs kutatások folytatása, membránok fejlesztése, dielektromos technikák alkalmazás lehetőségeinek bővítését szolgáló kutatások.

Az EU csatlakozás előtt álló ország élelmiszeriparának átalakulása, privatizációja, a XXI. század élelmiszer-tudományának új kihívásai, az élelmiszer-biztonság jelentőségének felismerése arra késztette az intézetet, hogy a jelentősen megváltozott feltételekhez igazodva szerkezetében és szellemében teljesen megújult intézetté alakuljon át. Ez valósult meg Dr. Bánáti Diána vezetése alatt, aki 2000-ban vette át az intézet vezetését.

Az intézet szellemi megújulásának jeleként 2001-ben nevét Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetről Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetre változtatta. Az intézetben folyó, alap- (alapozó), alkalmazott és adaptációs kutatások, valamint kísérleti fejlesztések a korszerű élelmiszer előállítás tudományos megalapozását célozták, és célozzák ma is különös tekintettel az élelmiszer-biztonság és a korszerű táplálkozás tématerületekre, valamint a környezetkímélő és energiatakarékos technológiák, valamint a fogyasztók egészségmegőrzésének kérdéseire. 2010-től az intézet vezetésében és nevében is több változás történt, míg végül Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetként a 2014. január elsejével megalakult Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) tagja lett. Az intézet jelenlegi vezetője, Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra, 2018. április 1-e óta látja el ezt a feladatot.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.