Dr. Jánosi Anna

Dr. Jánosi Anna
Biológiai Osztály
tudományos főmunkatárs
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
E-mail: janosi.anna[kukac]eki.naik.hu

Dr. Jánosi Anna 1996-tól dolgozik a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetben, majd a 2014-től jogutódjánál a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (NAIK-ÉKI) Biológia Osztályán. Kutatásának középpontjában a faj és fajta-specifikus húseredet-vizsgálatok állnak a teljes hústermék láncban. Korábban a területen fehérje-alapú ELISA rendszerekkel, jelenleg hagyományos, real-time és field/gyors teszt típusú molekuláris biológiai módszerek adaptálásával és fejlesztésével foglalkozik. Vizsgálja a élelmiszer-mátrix és a feldolgozási technológiák hatását az eljárások paramétereire. A hústermékkel kapcsolatosan került érdeklődési körébe a szója, mint fehérjepótló vizsgálata és kimutatása, valamint a GM növények, elsősorban a szója detektálása és az idegen gén tápcsatorna rezisztenciájának vizsgálata in vivo patkány modellben. 2006-ban szerzett Élelmiszer-tudományi doktori fokozatot a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Doktori Iskolájában.

 

PROJEKTEK

  • VM KFI projekt 2017- 2019 Eredetvédett termékek versenyképességének javítása gyors, DNS alapú eredet-igazoló vizsgálati módszerek megalapozása révén, témavezető
  • VM KFI projekt 2017- 2019 Hüvelyes magvakra alapozott, fenntartható módon előállítható, értéknövelt és funkcionális élelmiszerek körének bővítése, résztvevő kutató
  • VM KFI projekt 2017-2019 “Hazai termesztésre alkalmazható, csökkentett tripszininhibítor-tartalmú, GMO-mentes szójabab élelmi célú felhasználását támogató kutatások” résztvevő kutató
  • VM KFI 2014-2016 Genetikai markerekre (biomarkerekre) alapozott diagnosztikai módszerek fejlesztése a hamisítás tényének kimutatására – fajspecifikus eredet meghatározása, témavezető
  • VM KFI 2014-2016 Genetikai háttér felmérése hazai sertésállományokban, résztvevő kutató
  • VM KFI 2014-2016 Mangalica termékek azonosítása "field test" segítségével résztvevő kutató Nemzeti Technológia Program TECH_08-A3/2-2008-0405 MANGFOOD (2009-2012) Mangalica termékek versenyképességének javítása komplex vizsgálati portfólió felhasználásával, Intézeti témavezető
  • GMSAFOOD EU7 (2009-2012): Génmódosított szervezetek állati és emberi egészségre gyakorolt rövid- és hosszútávú hatásának megfigyelése biomarkerek segítségével., résztvevő kutató
  • OMFB-02526/2000 (2000-2003)Totális gyomírtószerrel rezisztens transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) biológiai hatásának és táplálkozási biztonságának vizsgálata, résztvevő kutató
  • OMFB -0024/2002 (2002-2005) Élelmiszerfeldolgozási technológiák hatása a GMO-k jelenlétének kimutathatóságára szójás adalékanyagot tartalmazó termékeknél, résztvevő kutató
  • NKFP0-4/0028/2002 (2002-2005) Együtt Magyarország Élelmiszerbiztonságáért. Integrált kutatási és fejlesztési feladatok a biztonságos élelmiszerekért, résztvevő kutató

 

RESEARCHER ID

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.