Innovációs kapacitás és kutatás-fejlesztési tevékenységek

Szakmai és infrastrukturális háttér

A NAIK ÉKI jelentős műszaki infrastruktúrája, illetve kvalifikált kutatói állománya és szerteágazó szakmai kompetenciája alkalmassá teszi az intézetet arra, hogy bizonyos K+F+I tevékenységek kiajánlásával hozzájáruljanak a szektor versenyképességének javulásához. Az innovatív élelmiszergyártók, illetve egyéb szakmai közreműködők számára végzett kutatási szolgáltatási tevékenységek az együttműködő partnerek piaci pozícióinak erősödését eredményezik új termékek, illetve technológiák bevezetése, valamint a gyártási folyamatok hatékonyságának javulása által.

A termék- és technológiafejlesztési folyamatok során számos olyan kérdés, feladat merül fel, melynek megválaszolására alkalmas szakember és eszközpark egyaránt hiányzik az ipari partnereknél. Ilyen esetekben célszerű közös kutatás-fejlesztés keretében megoldást találni az adott problémára.

Kutatási szolgáltatási tevékenységek

Innovációs tevékenységünk kiterjed az aktuális együttműködő partner igényeihez illeszkedő, egyedi szakmai feladatok ellátására, melyeket kutatási-szolgáltatási tevékenységként akár projekt részeként, akár külső megbízásként teljesítünk. Az ilyen jellegű munkák az alábbi főbb témakörök köré szerveződnek:

 • Magas hozzáadott értékű, új, funkcionális élelmiszerek kifejlesztése.
 • Speciális élelmiszer-feldolgozási technológiák optimalizálása, új feldol-gozási eljárások kifejlesztése.
 • Egészséges élelmiszerek biológiailag aktív molekulái hasznosulási mértékének és módjának meghatározása.
 • Tudományos bizonyítékok szolgáltatása az egyedi és egészséges élelmiszerek humán-élettani előnyeinek alátámasztására.
 • Speciális in vitro modell vizsgálati rendszerek kifejlesztése a funkcionális élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásának tanulmányozására.
 • Humán klinikai vizsgálatok szervezése és előkészítése az egészségi állapotra kedvező hatást gyakorló élelmiszerek hatásainak igazolására.
 • Az élelmiszerek egyedi és általános paramétereinek analitikai vizsgálata.
 • Új módszerek és eszközök kifejlesztése az élelmiszerek kémiai és biológiai összetevőinek meghatározása érdekében.
 • A kémiai és biológiai kockázati-tényezők értékelése.
 • Élelmiszer-analitikai és élelmiszer-biztonsági adatbázisok létrehozása.
 • Új tudományos eljárások kifejlesztése az eredetvédelem területén.
 • Kíméletes, új élelmiszer feldolgozási és tartósítási eljárások kidolgozása a magas hozzáadott érték megőrzésére.
 • A fogyasztók élelmiszervásárlási tudatosságának fokozását szolgáló tevékenységek.
 • Fogyasztói attitűd vizsgálatok, érzékszervi próbák kivitelezése.

A leglényegesebb, mérési jellegű kutatási-szolgáltatási tevékenységeink

 1. Műszeres analitikai vizsgálatok.
 2. Klasszikus élelmiszeranalitikai vizsgálatok.
 3. Gyümölcslé beltartalmi vizsgálatok.
 4. Feldolgozással összefüggő nyersanyagok, adalékanyagok, melléktermékek, hulladékok és késztermékek vizsgálata.
 5. Technológiafejlesztés, technológiai szaktanácsadás.
 6. Gyártmányfejlesztési szolgáltatások.
 7. Csomagolásfejlesztés.
 8. Kísérleti üzemi szolgáltatások, félüzemi kísérletek végrehajtása a technológiai folyamatok optimalizálására.
 9. Élelmiszerlánc vizsgálatok és szaktanácsadás.
 10. Élelmiszerek emészthetőséggel összefüggő paramétereinek meghatározása.
 11. Kommunikációs, marketing anyagok szakmai hátterének összeállítása, ill. véleményezése.
 12. Új eredetvédelmi eljárások kifejlesztése, termékazonosítás molekuláris genetikai módszerekkel.
 13. Bioaktív hatóanyagok és funkcionális élelmiszerek tényleges biológiai hatásának becslése modell kísérletekkel.
 14. In vivo kisállat kísérletek végrehajtása az élelmiszerek és bizonyos hatóanyagok biológiai hatásának értékelésére és az élettani hatás jellemzésére.